Thursday, July 13, 2006

جیمیل ، هر روز بهتر از دیروز

جیمیل از یک آنتی اسپم قدرتمند برخوردار هست و نامه های تبلیغاتی و مزاحم رو درون پوشه ای به نام spam می ریزد . نامه های موجود در این قسمت بعد از 30 روز خود به خود پاک می شوند . ولی خیلی ها ( مثل خودم ) زیاد با عدد جلوی پوشه spam حال نمی کنم و می رم داخل این پوشه و همه رو پاک می کنم . ولی به تازگی که روزانه 10 ها و شاید صد ها اسپم روانه ایمیل می شود پاک کردن این مقدار کمی مشکل و وقت گیر به نظر می رسد . گوگل به تازگی گزینه ای جدید به این صفحه اضافه کرده که شما با کلیک روی اون می تونید کل ایمیل های موجود در این صفحه رو پاک کنید . در شکل زیر می تونید نمونه ای از اون رو ببینید :

همچنین مشابه این گزینه به قسمت trash یا سطل آشغال اضافه شده .

از دیگر امکانات جدید جیمیل می شه به اعمال فیلتر ها بر روی تمام ایمیل های قبلی و دکمه select all اشاره کرد .

No comments: