Saturday, December 24, 2005

تبلیغ در مکان مناسب

عکس
کمپانی Kodak برای تبلیغات خود در یک همایش عکاسی در شهر کیف (Kiev) اوکراین از شورت خانم ها استفاده کرد! این کمپانی بزرگ که تولید کننده دوربین و مواد مصرفی عکاسی هست در این همایش چند مانکن استخدام کرده که دامن خیلی کوتاه به تن دارند و زیر اون، یک شورت با آرم کداک پوشیده اند. این خانم ها گهگاه یکی از وسایل خود را به زمین می اندازند و خم میشن تا با برداشتن اون شیئ از زمین، آرم کداک رو نمایان کنن ! این شیوه تبلیغاتی که به Assvertising معروف هست، بر اساس این ایده شکل گرفته که "جایی تبلیغ کنید که مردم به آنجا نگاه میکنند" ! Assvertise.com هم یک شرکت هست که هر کسی میتونه این نوع تبلیغات رو بهش سفارش بده. این هم لینک منبع.

No comments: