Thursday, December 08, 2005

خبر های خاله زنکی

بریتنی اسپیرز که تازه زاییده ! گفته که میخواد از شوهرش جدا بشه . حالا فعلا باید ببینیم چی میشه . خبر گزاری های زیادی این روز ها از ازدواج مرلین منسون حرف میزنن. التون جان هم این روزا داره با یه آقایی ازدواج میکنه ! بعله ! قابل توجه بر و بچه های پارک دانشجو و زیر پل کریمخان. اونقدر نجنبیدید که التون جان رو هم قاپیدند ! Eminem هم ظاهرا دلش واسه اون همسر قدیم اش تنگ شده و میخواد که دوباره .... بعله ! اینجا میتونید شرح ماجرا رو بخونید.

No comments: